DANH SÁCH LỚP HỌC

NĂM HỌC 2021 -2022

STTTên lớpSố học sinhGiáo viên chủ nhiệm
16A131Quàng Văn Quý
26A231Vàng A Tằng
37B133Cà Văn Chỉnh
47B233Lò Văn Quyết
58C129Lò Thị Quyết
68C228Lò Thị Thương
79D124Hoàng Văn Sơn
89D224Nguyễn Phương Thu