STTHọ và tênNgày sinhGiới tínhDân tộcNơi ởHọ tên bốHọ tên mẹ
1Lò Hoàng Anh22/01/2010NamTháiPhiêng Đất B Tòng Thị Tiện
2Sìn Thị Ngọc Ánh28/10/2010NữKhơ-múHô Mức Chàng Thị Đại
3Màng Gia Bảo26/07/2010NamTháiNậm Nèn I Lò Thị Huệ
4Lường Ngọc Bích06/05/2010NữTháiNậm Nèn II Nùng Thị Nhượng
5Thào Thị Cang05/04/2010NữHMôngHáng Trở Vừ Thị Thào
6Vừ Thị Chi06/07/2010NữHMôngLùng Thàng Sùng Thị Lỳ
7Giàng Thị Chinh01/06/2010NữHMôngCứu Táng Ly Thị Dính
8Vừ A Chung11/10/2009NamHMôngHáng Trở Giàng Thị Chu
9Vừ Thị Chư14/03/2010NữHMôngHáng Trở Thào Thị Mo
10Lò Văn Cường14/10/2010NamKhơ-múHô Mức Giàng Thị Hà
11Sìn Văn Dũng14/09/2010NamKhơ-múHô Mức Lèng Thị Thư
12Lò Văn Đồng21/08/2010NamTháiNậm Nèn II Tòng Thị Nguyện
13Lò Văn Hân25/11/2010NamKhơ-múHô Mức Thào Thị Nhi
14Điêu Chính Hiếu29/10/2010NamTháiNậm Nèn I Lò Thị Nguyên
15Màng Quang Khởi26/04/2010NamTháiNậm Nèn I Lò Thị Xiên
16Phạm Hoàng Long21/07/2010NamKinhNậm Nèn II Ngô Thị Hoa
17Tòng Diệp Mai01/01/2010NữTháiNậm Nèn II Tòng Thị Vọng
18Giàng Thị Máy11/09/2010NữHMôngCứu Táng Sùng Thị Số
19Sìn Văn Nghĩa20/09/2010NamKhángPhiêng Đất A Sìn Thị Hai
20Vừ A Páo05/12/2010NamHMôngHáng Trở Giàng Thị Chu
21Sùng A Phần13/08/2010NamHMôngHuổi Mí Vừ Thị Dí
22Lò Văn Phong16/01/2010NamKhángPhiêng Đất A Lò Thị Tim
23Lò Thị Phúc15/12/2010NữKhángPhiêng Đất A Khoàng Thị Hặc
24Điêu Thị Tâm08/10/2010NữTháiNậm Nèn I Điêu Thị Hạnh
25Lường Thị Thảo19/02/2010NữKhángPhiêng Đất A Lường Thị Ngỏi
26Thào Thị Hồng Thắm06/12/2010NữKhơ-múHô Mức Lò Thị Hồng
27Màng Thị Hoài Thu09/05/2010NữTháiPhiêng Đất B Điêu Thị Diệu
28Sìn Văn Tú28/10/2010NamKhơ-múHô Mức Chàng Thị Thơm
29Lò Đức Tùng09/07/2010NamTháiNậm Nèn II Lò Thị Quyết
30Lò Bạch Tuyết28/03/2010NữTháiNậm Nèn I Lò Thị Vương
31Lò Thị Yến18/03/2010NữKhángPhiêng Đất A Lò Thị Đào