STTHọ và tênNgày sinhGiới tínhDân tộcNơi ởHọ tên bốHọ tên mẹ
1Lò Tuấn Anh22/08/2010NamTháiNậm Nèn IILò Văn TâmQuàng Thị Thư
2Lò Văn Bảo20/10/2010NamTháiNậm Nèn ILò Văn MiênMàng Thị Huế
3Lò Duy Bình01/03/2010NamTháiNậm Nèn ILò Văn ViệtVàng Thị Thủy
4Mào Thanh Dịu20/05/2010NữTháiNậm Nèn IMào Văn QuyếnTòng Thị Thiêu
5Vừ Thị Dung10/05/2010NữHMôngHáng TrởVừ Chù CởThào Thị Đớ
6Sùng A Dũng18/02/2010NamHMôngHáng TrởSùng A TủaLy Thị Sâu
7Khoàng Mạnh Hải28/07/2010NamTháiNậm Nèn IIKhoàng Văn ChâuLò Thị Ánh
8Khoàng Văn Hạo20/08/2010NamKhơ-múHô MứcKhoàng Văn HùngLý Thị Vân
9Điêu Thị Thu Hiền22/03/2010NữTháiNậm Nèn IIĐiêu Chính ĐiệmKhoàng Thị Động
10Sìn Văn Hiếu01/01/2010NamKhángPhiêng Đất ASìn Văn ĐămKhoàng Thị Lúm
11Lò Thanh Huyền12/11/2010NữTháiPhiêng Đất BLò Văn TỉnhKhoàng Thị Nhum
12Lò Văn Hưng28/03/2010NamTháiNậm CútLò Văn VấnLò Thị Thúy
13Lò Văn Khỏ15/02/2010NamKhơ-múHô MứcLò Văn ĐôngQuàng Thị Khuynh
14Khoàng Thị Mai06/10/2010NữKhángPhiêng Đất AKhoàng Văn LaiSìn Thị Hoa
15Vì A Nù02/10/2010NamHMôngLùng ThàngVì A PáoLầu Thị Vắng
16Giàng Thị Pà04/12/2010NữHMôngLùng ThàngGiàng A CởVừ Thị Chua
17Khoàng Thị Phúc08/04/2010NữKhángPhiêng Đất AKhoàng Văn LợiLò Thị Pọm
18Thào Thị Sơ13/08/2010NữHMôngLùng ThàngThào Dúa DiaVừ Thị Cho
19Sùng Thị Sua10/05/2010NữHMôngHáng TrởSùng A PáoLầu Thị Vư
20Lò Thị Thanh Tâm21/06/2010NữTháiNậm CútLò Văn NiêmLò Thị Hướng
21Thào A Thái27/02/2010NamHMôngHáng TrởThào Vảng DuaVừ Thị Chu
22Khoàng Lý Công Thành04/12/2010NamKhơ-múHô MứcKhoàng Văn AnhLý Thị Hặc
23Lò Thị Mai Thuỳ23/08/2010NữTháiNậm Nèn ILò Văn ChâuLò Thị Anh
24Lò Thị Thuý20/07/2010NữTháiNậm CútLò Văn SơnKhoàng Thị Vơi
25Mào Thị Anh Thư31/03/2010NữTháiNậm Nèn IMào Văn ImLò Thị Hường
26Lò Thị Tiên24/01/2010NữTháiNậm Nèn ILò Văn DươngMào Thị Quyên
27Khoàng Văn Tiến16/04/2010NamTháiNậm CútKhoàng Văn DưỡngKhoàng Thị Quyện
28Quàng Thị Tim21/11/2010NữKhơ-múHô MứcQuàng Văn KiểmChàng Thị Nguyên
29Lò Văn Trọng03/12/2010NamKhángPhiêng Đất ALò Văn TrangLò Thị Ngoan
30Tòng Anh Tuấn14/06/2010NamTháiPhiêng Đất BTòng Văn TàiLò Thị Quế
31Lò Thị Tuyến02/02/2010NữKhơ-múHô MứcLò Văn MườiLường Thị Xuân