STTHọ và tênNgày sinhGiới tínhDân tộcNơi ởHọ tên bốHọ tên mẹ
1Khoàng Việt Anh13/06/2009NamKhángPhiêng Đất A Khoàng Văn Tài
2Lò Tuấn Anh02/01/2009NamTháiHáng Trở Lò Văn Quán
3Vừ Thị Bóc27/08/2009NữHMôngHáng Trở Vừ A Ly
4Ly Thị Ca15/02/2009NữHMôngCứu Táng Ly A Tùng
5Hạng A Câu12/12/2009NamHMôngHô Cút Lầu A Dế
6Sìn Thị Chúc10/02/2009NữKhơ-múHô Mức Sìn Văn Si
7Lầu A  Chung18/01/2009NamHMôngLùng Thàng Hạng A Sử
8Lò Thị Dự25/11/2009NữKhơ-múHô Mức Lò Văn San
9Thào Thị En13/01/2009NữHMôngHáng Trở Thào A Phía
10Lầu A  Hành01/01/2009NamHMôngLùng Thàng Hạng A Sử
11Tòng Trọng Hiếu02/09/2009NamTháiNậm Nèn2 Tòng Văn Ngoan
12Ly Thị Ngọc Hoa08/03/2009NữHMôngCứu Táng Ly A De
13Điêu Thị Hoài28/11/2009NữTháiNậm Nèn1 Điêu Chính Hùng
14Cà Việt Hùng29/12/2009NamTháiNậm Nèn2 Cà Văn Lai
15Lò Nhật Huy08/11/2009NamKhángPhiêng Đất A Lò Văn Chấn
16Khoàng Văn Hưng06/07/2009NamTháiNậm Nèn1 Khoàng Văn Hương
17Mào Tuấn Hưng04/04/2009NamTháiNậm Nèn2 Mào Văn Hiệp
18Chàng Văn Kiệt16/07/2009NamKhơ-múHô Mức Hạng A Sử
19Vừ A Là15/12/2009NamHMôngHáng Trở Vừ A Của
20Ly Thị Lan19/07/2009NữHMôngCứu Táng Ly A Dính
21Giàng A Lanh01/01/2009NamHMôngHáng Trở Giàng A Chỉnh
22Màng Thị Lệ03/06/2009NữTháiNậm Nèn1 Màng Văn Đường
23Sùng A Minh27/02/2009NamHMôngLùng Thàng Hạng A Sử
24Lò Văn Nguyên16/01/2009NamTháiNậm Nèn2 Lò Thị Siện
25Sìn Thị  Thu Nguyệt26/04/2009NữKhángPhiêng Đất A Sìn Văn Thái
26Giàng A  Phành02/04/2009NamHMôngLùng Thàng Hạng A Sử
27Lý Thị Phi02/01/2009NữKhơ-múHô Mức Lý Văn Ngung
28Lầu A  Phình03/02/2009NamHMôngLùng Thàng Hạng A Sử
29Lò Thị Như Quỳnh28/11/2009NữTháiNậm Nèn1 Lò Văn Tường
30Hạng A Sài22/12/2009NamHMôngHô Cút Hạng A Sử
31Lầu A Súa14/12/2009NamHMôngHáng Trở Lầu A Dế
32Hạng A Trá02/04/2009NamHMôngHô Cút Hạng A Dua
33Khoàng Thị Vân10/10/2009NữTháiNậm Cút Khoàng Văn Động