STTHọ và tênNgày sinhGiới tínhDân tộcNơi ởHọ tên bốHọ tên mẹ
1Lò Tuấn Anh21/01/2009NamTháiPhiêng Đất B Hạng A Sử
2Vừ Thị Bất22/09/2009NữHMôngHuổi Mí 2Vừ A DoGiàng Thị Song
3Vừ A  Bì15/07/2009NamHMôngLùng Thàng Hạng A Sử
4Khoàng Văn Biên06/07/2009NamKhángPhiêng Đất A Hạng A Sử
5Khoàng Thị  Cay12/10/2008NữKhơ-múHô Mức Hạng A Sử
6Tòng Văn Chung28/08/2009NamTháiNậm Nèn 2 Hạng A Sử
7Vàng Thị Cúc27/04/2009NữHMôngCứu Táng Hạng A Sử
8Thào Thị Dở03/06/2009NữHMôngHáng Trở Hạng A Sử
9Giàng Thị Dung31/03/2009NữHMôngCứu Táng Hạng A Sử
10Tòng Văn Hạ15/01/2009NamTháiNậm Nèn 1 Hạng A Sử
11Tòng Văn Hạnh18/01/2009NamTháiNậm Nèn 1 Hạng A Sử
12Sìn Thị Hạ24/09/2008NữKhángPhiêng Đất A Hạng A Sử
13Lầu Thị  Hoa18/02/2009NữHMôngLùng Thàng Hạng A Sử
14Khoàng Văn Hoàng16/12/2009NamKhơ-múHô Mức Hạng A Sử
15Lò Văn Hoàng30/11/2009NamKhángPhiêng Đất A Hạng A Sử
16Vừ A Hùng05/03/2009NamHMôngHáng Trở Hạng A Sử
17Lò Văn Khánh07/08/2009NamKhơ-múHô Mức Hạng A Sử
18Vàng Thị Kia24/03/2009NữHMôngCứu Táng Hạng A Sử
19Thào Thị Lan06/09/2009NữHMôngCứu Táng Hạng A Sử
20Lò Thành Long01/11/2009NamTháiNậm Nèn 2 Hạng A Sử
21Thào A Minh11/03/2009NamHMôngHáng Trở Hạng A Sử
22Thào Thị Minh13/02/2009NữKhơ-múHô Mức Hạng A Sử
23Hờ A  Mông12/12/2009NamHMôngLùng Thàng Hạng A Sử
24Lò Hải Nam28/02/2009NamTháiNậm Nèn 2 Hạng A Sử
25Lầu A Sinh03/03/2009NamHMôngHáng Trở Hạng A Sử
26Vừ A Thái22/09/2009NamHMôngHáng Trở Hạng A Sử
27Nùng Minh Thư28/12/2009NữTháiNậm Nèn 1 Hạng A Sử
28Vừ A Trầu24/03/2008NamHMôngHáng Trở Hạng A Sử
29Khoàng Văn Triệu16/12/2009NamTháiNậm Cút Hạng A Sử
30Lầu A  Trình14/06/2009NamHMôngLùng Thàng Hạng A Sử
31Chàng Anh Tuấn18/01/2009NamKhơ-múHô Mức Hạng A Sử
32Khoàng Thị Uyên28/12/2009NữKhơ-múHô Mức Hạng A Sử
33Tòng Thị Mỹ Vân24/11/2009NữTháiNậm Nèn 1 Hạng A Sử