STTHọ và tênNgày sinhGiới tínhDân tộcNơi ởHọ tên bốHọ tên mẹ
1Ly A Ba08/01/2008NamHMôngCứu TángLy Chờ ChuaVàng Thị Cở
2Vừ A Cư02/11/2008NamHMôngLùng ThàngVừ A SúaSùng Thị Dính
3Lò Thị Diệp14/04/2008NữKhơ-múHô MứcLò Văn ĐôngQuàng Thị Khuynh
4Lò Minh Đạt07/08/2008NamTháiNậm Nèn ILò văn QuỳnhLò Thị Hợi
5Khoàng Thị Hà06/11/2008NữTháiNậm CútKhoàng Văn HướngLò Thị Thanh
6Chàng Thị Hải01/09/2008NữKhơ-múHô MứcChàng văn HộiLường Thị Tun
7Khoàng Văn Hải20/06/2008NamTháiNậm CútKhoàng Văn ĐộngKhoàng Thị Vĩnh
8Quàng Thị Hạnh15/02/2008NữKhơ-múPú ÔnQuàng Văn DanhQuàng Thị Kỳ
9Khoàng Văn Hiếu04/01/2008NamTháiNậm CútKhoàng Văn BìnhLò Thị Xuyến
10Lò Thị Hoa11/01/2008NữTháiNậm Nèn IILò Văn CươngTòng Thị Nguyện
11Nùng Văn Lâm09/01/2008NamTháiNậm Nèn IINùng Văn ĐườngLò Thị Lợi
12Lò Thị Lệ14/03/2008NữTháiNậm Nèn IILò Văn VĩnhTòng Thị Phong
13Giàng Thị Mai17/11/2008NữHMôngCứu TángGiàng A TungThào Thị Dợ
14Lầu Thị Mai19/05/2008NữHMôngHáng TrởLầu Giảng VưGiàng Thị Dở
15Lầu A Minh15/12/2008NamHMôngLùng ThàngLầu A DìnhVừ Thị Dua
16Sùng Thị Nà27/06/2008NữHMôngHuổi Mí 2Sùng Phái LờVừ Thị Dí
17Lò Văn Nghĩa12/12/2008NamKhơ-múHô MứcLò Văn QuốcLường Thị Ly
18Khoàng Văn Ngọc11/12/2008NamKhángPhiêng Đất AKhoàng Văn HươngLò Thị Diện
19Bùi Như Nguyệt05/08/2008NữMườngNậm Nèn IIBùi Văn ChiĐào Thị Vi
20Giàng A Phình02/07/2007NamHMôngLùng ThàngGiàng A CởVừ Thị Sua
21Lò Thị Thảo Phương14/09/2008NữTháiPhiêng Đất BLò Văn NguynLò Thị Phúc
22Giàng Thị Sinh01/03/2008NữHMôngCứu TángGiàng A KhuLy Thị Dính
23Thào Thị Sinh05/01/2008NữHMôngCứu TángThào A KhoaLy Thị Chi
24Lò Văn Sơn25/08/2008NamKhángPhiêng Đất ALò Văn LuyênSìn Thị Năng
25Sùng A Thành21/10/2008NamHMôngLùng ThàngSùng A DuaVì Thị Mẩy
26Lò Văn Thắng22/02/2008NamTháiPhiêng Đất BLò Văn VươngTòng Thị Tình
27Lò Văn Trung01/07/2008NamTháiNậm CútLò Văn DiệnLò Thị Diên
28Thào A Tùng22/05/2008NamHMôngHáng TrởThào Chứ ChờVừ Thị ké
29Lò Thị Yến18/09/2008NữTháiPhiêng Đất BLò Văn PhẻnLò Thị lỵ