1Lò Văn Dinh14/07/2008NamTháiNậm CútLò Văn TriểnLò Thị Tiêng
2Giàng A Dình14/11/2008NamHMông  Vằng Thị Tằng
3Chàng Thị Doan04/12/2008NữKhơ-múHô MứcChàng Văn ThiệpKhoàng Thị Thiêu
4Mào Dân Du05/11/2008NamTháiNậm Nèn IMào Văn QuyếnTòng Thị Thiêu
5Điêu Hoài Duyên08/05/2008NữTháiNậm Nèn IIĐiêu Chính NiệmTòng Thị Thương
6Mào Quốc Đạt07/06/2008NamTháiNậm Nèn IIMào Văn HùngTòng Thị Pâng
7Lò Văn Đức20/02/2008NamTháiNậm CútLò Văn VănKhoàng Thị Nhum
8Vừ Thị Giang10/10/2008NữHMôngHáng TrởVừ A ChưLầu Thị Lù
9Điêu Thị Hằng22/03/2008NữTháiNậm CútĐiêu Văn TiếnKhoàng Thị Ngoai
10Khoàng Thị Hoài07/01/2008NữTháiNậm Cútkhoàng  Văn ChungLò Thị Thủy
11Lường Thị Hoài01/05/2008NữTháiNậm Nèn ILường Văn NghimKhoàng Thị Thiết
12Khoàng Văn Khuyên19/12/2008NamTháiNậm Nèn Ikhoàng  Văn HằngLò Thị Vanh
13Ly Thị May21/02/2008NữHMôngCứu TángLy Sấu VàngGiàng Thị Chư
14Hờ A Nang03/06/2008NamHMôngLùng ThàngLò Văn TơmLò Thị Nung
15Lò Như Ngọc17/06/2008NữTháiPhiêng Đất BLò Văn TânĐiêu Thị Nhớ
16Lò Văn Núi21/02/2008NamKhơ-múHô MứcLò Văn LiêmLý Thị Huy
17Thào A Phình12/04/2008NamHMôngHáng TrởThào A NhèVừ Thị Thào
18Thào Thị Sinh12/04/2008NữHMôngLùng ThàngThào A TàngThào Thị Dung
19Vì Thị Sinh12/03/2008NữHMôngLùng ThàngVì A PáoLầu Thị Vắng
20Giàng A Thắng06/02/2008NamHMôngCứu TánggiàngA VàngVừ Thị Sầu
21Lò Phương Thúy18/08/2008NữTháiNậm Nèn ILò Văn HiếnTòng Thị Duyên
22Khoàng Văn Tình10/09/2008NamKháng  Lò Thị Xoan
23Điêu Thị Thùy Trang20/10/2008NữTháiNậm CútĐiêu Văn PhongLò Thị Xuân
24Vì A Trầu28/12/2008NamHMông  Vừ Thị Chừ
25Lầu A Tùng25/03/2008NamHMôngPa Soan ILầu Cháy LừLy Thị Chứ
26Lò Thị Thanh Vân06/01/2008NữTháiPhiêng Đất bLò Văn DuyênNùng Thị Ngân
27Lò Văn Việt03/06/2008NamTháiNậm CútLò Văn TơmLò Thị Nung
28Giàng A Vừ18/01/2008NamHMôngLùng ThàngGiàng A KháiThào Thị Dung