1. Hiệu trưởng

- Đ/c Trân Mạnh Tư

2. Phó hiệu trưởng

- Đ/c Lò Văn Tân

Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nậm Nèn

Bản Nậm Nèn II - Nậm Nèn, Mường Chà, Điện Biên
namnen123456789@gmail.com