Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nậm Nèn

Bản Nậm Nèn II - Nậm Nèn, Mường Chà, Điện Biên
dbn-muongcha-thcsnamnen@edu.viettel.vn