Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 5
Năm 2022 : 984
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS NẬM NÈN GIAI ĐOẠN 2021–2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHÀ

TRƯỜNG THCS NẬM NÈN

Số:     /KH-THCSNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nậm Nèn, ngày 27 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS NẬM NÈN

GIAI ĐOẠN 2021–2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển chất lượng giáo dục nhà trường đã được nâng lên rõ rệt, trường đạt nhiều danh hiệu được UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng giấy khen. Năm học 2016-2017 trường được công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia. Năm học 2020-2021 trường THCS Nậm Nèn xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình hoạt động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế xã hội ở địa phương và yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay. Nhằm tạo ra lớp học sinh phát triển toàn diện về mọi mặt đồng thời xây dựng được đội ngũ giáo viên có đủ năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu đổi mới về giáo dục.

I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Điểm mạnh:

* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tổng số CBGVNV: 27 đ/c.  Trong đó: CBQL: 02 đ/c, GV: 18 đ/c (1 GV Đoàn Đội), nhân viên: 7 đ/c.

- Trình độ chuyên môn đối với CBQL, GV: Đạt chuẩn 13 đồng chí chiếm 65,0%, chưa đạt chuẩn 7 đồng chí chiếm 35,0%.

- Công tác tổ chức quản lý của BGH chặt chẽ, sâu sát theo đúng kế hoạch đề ra. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đoàn kết, thống nhất; có chi bộ độc lập, tỉ lệ đảng viên chiếm 55,6% tổng số CBGVNV toàn trường; có nhiều giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, có kỹ năng về Tin học, có giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Vì vậy, trường THCS Nậm Nèn rất thuận lợi trong việc tổ chức các chương trình HĐ NGLL để rèn luyện kỹ năng sống cho HS, thuận lợi trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay.

* Về học sinh:

Đa số học sinh trong nhà trường chăm ngoan, có ý thức vượt mọi khó khăn để vươn lên trong học tập. Trong 5 năm học vừa qua nhà trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS cao, có nhiều học sinh thi đỗ vào trường PTDT nội trú Tỉnh và huyện. Đây chính là nền tảng để Trường THCS Nậm Nèn tiếp tục bồi dưỡng HS có kỹ năng sống và nâng cao chất lượng giáo dục THCS.

* Chất lượng học sinh:

Năm học

Số

lớp

Số

HS

Học lực

Hạnh kiểm

Số HS Giỏi các cấp

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Tốt

Khá

TB

Yếu

2017-2018

8

213

12

19

115

7

101

101

11

0

25

2018-2019

8

208

12

71

116

9

100

98

10

0

20

2019-2020

8

205

13

72

110

10

96

99

10

0

18

* Về cơ sở vật chất

Nhà trường hiện tại có 8 phòng học kiên cố. Bàn ghế đủ, đúng tiêu chuẩn, trang thiết bị phục vụ cho dạy học tương đối đảm bảo. Nhà trường đã có máy vi tính phục vụ cho quản lý, phục vụ cho dạy học, đã nối mạng internet đảm bảo cho việc khai thác thông tin và ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.

2. Điểm hạn chế:

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên:

+ Số lượng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo còn cao (chiếm 35,0%).

+ Một số giáo viên còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

- Chất lượng học sinh:

          + Một bộ phận học sinh còn lười học, nhiều phụ huynh học sinh đi làm ăn xa không thường xuyên quản lí nhắc nhở con em trong việc học tập nên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dạy và học.

+ Một bộ phận nhân dân còn chưa quan tâm đến việc học của con em mình do đó trong năm học 2019 - 2020 vẫn còn hiện tượng học sinh bỏ học.

  • Cơ sở vật chất:

+ Cơ sở vật chất cho học sinh nội trú còn nhà tạm nên ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt và học tập của các em.

3. Thời cơ:

- Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND và các Ban ngành đoàn thể trong địa phương.

- Cùng với sự phát triển nhanh của nền kinh tế, nhu cầu và nhận thức của phụ huynh HS có nhiều chuyển biến, phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến việc học hành của con em, phụ huynh học sinh đã phần nào hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục học sinh.

- Đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp, đổi mới công tác quản lý sẽ là hướng phát triển trọng tâm của trường THCS Nậm Nèn. Đây là cơ hội rất lớn để nhà trường nhanh chóng thực hiện được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và sớm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt. Nhà trường luôn quan tâm việc nâng cao trình độ cho CBGV, những năm qua nhà trường đã tạo điều kiện cho CBGVNV tham gia học đại học, đến năm học 2019 - 2020 đã có 13 đ/c được cấp bằng, 6 đ/c đang tham gia học Đại học.

4. Thách thức:

- Cơ sở vật chất – kỹ thuật chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu dạy học, chưa có đủ máy vi tính phục vụ cho dạy học...

- Chất lượng của một số  giáo viên, công nhân viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Tình hình phát triển kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến nhu cầu học tập của học sinh; các tệ nạn xã hội còn tồn tại ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường giáo dục. 

- Nhân dân trong xã đa số là người dân tộc nên vẫn còn một số phong tục tập quán lạc hậu còn tiềm ẩn trong một bộ phận nhỏ nhân dân như trọng nam khinh nữ, tập tục tảo hôn do đó việc huy động học sinh nữ ra lớp gặp rất nhiều khó khăn.

- Chất lượng giáo dục đòi hỏi ngày càng phải được nâng lên do hội nhập.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên:

- Đẩy mạnh công tác Phổ cập giáo dục trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục; trước mắt chống học sinh bỏ học, tập trung phụ đạo học sinh yếu kém.

  - Nâng cao chất lượng đội ngũ CB – GV – NV đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Đổi mới công tác quản lý trên cơ sở đáp ứng theo các yêu cầu của các chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực học sinh.

- Xây dựng văn hoá Nhà trường, tạo dựng môi trường thân thiện. Đẩy mạnh việc giáo dục tuyên truyền đạo đức pháp luật cho học sinh không để xảy ra hiện tượng bạo lực học đường.

- Xây dựng khu nội trú kiên cố, sạch đẹp đảm bảo nhu cầu ăn ở và học tập của học sinh.

 

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ

1. Tầm nhìn

          Xây dựng ngôi trường thân thiện, kỷ cương, chất lượng tốt, mọi thành viên đều được tạo điều kiện học tập và có khát vọng vươn lên. Luôn xứng đáng là một trường tiên tiến, xuất sắc của huyện.

2. Sứ mệnh

- Tạo dựng được môi trường giáo dục: Nề nếp – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm.

  - Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, kỷ cương, chất lượng cao để học sinh phát triển toàn diện, có kỹ năng sống và khả năng tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.

3. Giá trị cốt lõi

Xây dựng và khẳng định niềm tin đối với cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương bằng hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:

- Tình yêu quê hương và đất nước.

- Lòng tự trọng và khát vọng vươn lên.

- Tinh thần đoàn kết và sự hợp tác, chia sẻ.

- Tính trung thực và tinh thần trách nhiệm.

- Tính tự chủ và sáng tạo để phát triển.

- Đẩy mạnh giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu có nhiều học sinh giỏi, nâng cao hiệu suất đào tạo.

III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu

          1.1. Mục tiêu tổng quát

          Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, theo hướng tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

          1.2. Các mục tiêu cụ thể

- Mục tiêu ngắn hạn: Năm 2022, Trường công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2025 Duy trì trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 2; trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2030, Trường phấn đấu đạt các mục tiêu sau:

Chất lượng giáo dục được khẳng định; thương hiệu nhà trường được nâng cao; Trường phấn đấu đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 3; trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

2. Chỉ  tiêu

          2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 90%.

- Giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy tính.

- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 50% .

- Có trên 100% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ Đại học.

          2.2. Học sinh

- Quy mô: 

+ Lớp học: 8 lớp.

          + Học sinh: 230 - 273 học sinh.

Khối lớp

Năm học

2021 - 2022

2022 - 2023

2023 - 2024

2024 - 2025

2025 - 2026

SL

HS

SL

HS

SL

HS

SL

HS

SL

HS

6

2

60

2

58

2

67

2

66

2

85

7

2

65

2

60

2

58

2

67

2

66

8

2

57

2

64

2

59

2

57

2

66

9

2

48

2

56

2

63

2

58

2

56

Cộng:

8

230

8

238

8

247

8

248

8

273

- Chất lượng học tập:

          + Trên 43% học lực khá, giỏi (6% học lực giỏi trở lên)

          + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 2%. Không có học sinh kém.

          + Xét TN THCS đạt 100%

          + Tuyển sinh vào lớp 6 đạt 100%

- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống được nâng cao

          + Chất lượng đạo đức: 90% hạnh kiểm khá, tốt.

          + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

+ Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1%.

          2.3. Cơ sở vật chất

- Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, đầu tư  mua sắm mới bộ đồ dùng dạy học đồng bộ từ lớp 6-9.

- Xây mới nhà ở cho học sinh nội trú và nhà công vụ giáo viên.

- Xây dựng môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.

3. Phương châm hành động

“Chất lượng giáo dục là uy tín, thương hiệu của nhà trường bền vững”

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

 - Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng. Đổi mới các hoạt động giáo dục, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản, nhằm hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục trung học cơ sở.

          2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá, giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

- Định kỳ đánh giá chất lượng cán bộ, giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả đóng góp cụ thể của cán bộ, giáo viên đối với sự phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc.

- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán, cán bộ, giáo viên trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của Nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường.

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo từng bước xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo đúng tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia.

- Đầu tư xây dựng các phòng học bộ môn, khu làm việc của giáo viên, khu nội trú của học sinh kiên cố.

- Tiếp tục đầu tư máy tính và các thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng mạng thông tin quản lý Nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng Lan và Internet.

- Đầu tư đồng bộ thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cũng như trong quản lý.

Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học, tự bồi dưỡng về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Nhà trường thực hiện tốt và có hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục, tham mưu tốt với chính quyền địa phương quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Huy động tốt các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Phối hợp tốt việc giáo dục Nhà trường - Gia đình - Xã hội.

          - Tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xã hội hoá giáo dục đối với CBGVCNV và phụ huynh học sinh trong nhà trường. Tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức ban ngành, đoàn thể, có các hình thức huy động, tiếp nhận các nguồn nhân lực, sự hỗ trợ xây dựng cảnh quan nhà trường. Để đến năm 2022 về cơ sở vật chất và các điều kiện giáo dục duy trì trường chuẩn quốc gia và đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

 - Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.     

6. Xây dựng thương hiệu:

- Hiện đại và khai thác có hiệu quả website của Trường. Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của nhà trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí… Khuyến khích giáo viên  tham gia tích cực vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường. Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

7. Kế hoạch - tài chính

          - Xây dựng Kế hoạch phát triển hàng năm của tổ chuyên môn nhà trường.

          - Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hợp lý, và minh bạch các nguồn thu, chi.

          - Tham mưu với chính quyền địa phương và Hội cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ đóng góp của cộng đồng xã hội.

          - Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân.

V. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường; đăng trên Website, niêm yết ở trường.

2. Tổ chức thực hiện

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Giai đoạn 1: Từ năm 2021 – 2025: Duy trì trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 2; trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2025 - 2030: Nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư chất lượng mũi nhọn. Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất. Đến năm 2030 Trường phấn đấu đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 3; trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

4. Phân công nhiệm vụ

          a. Đối với Hiệu trưởng

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn trường.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến nhiều đơn vị.

- Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn Trường theo từng giai đoạn phát triển.

b. Đối với Phó Hiệu trưởng

 Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

c. Đối với Tổ trưởng chuyên môn

 Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

- Chủ động xây dựng các mô hình phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.

d. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên

 Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

e. Đối với học sinh

- Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học phổ thông hoặc học nghề.

- Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

          g. Hội cha mẹ học sinh

- Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

- Tăng cường môi trường giáo dục của gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “phó mặc” cho nhà trường.

          h. Các Tổ chức Đoàn thể trong trường

- Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường.

VI. KIẾN NGHỊ

- Đối với  Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Phê duyệt Kế hoạch chiến lược cho trường  trong thực hiện nội dung theo đúng Kế hoạch các hoạt động của nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.

+ Hỗ trợ tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

- Đối với chính quyền địa phương.

 Hỗ trợ tài chính hoạt động, nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng trường lớp cho nhà trường để thực hiện Kế hoạch chiến lược./.

Nơi nhận:

- Phòng PGD&ĐT;

- UBND xã Nậm Nèn;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Văn Mạnh

 

 PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Nguồn:thcsnamnen.pgdmuongcha.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết